Sale

-44%
POLICE - FORBIDDEN | PF477
Tsh 176,000.00 Tsh 100,000.00
W 50ML EDT SPR.
-60%
DUNLOP PEDOMETER  | DP40 - DUN-231-M05
Tsh 100,000.00 Tsh 40,000.00
 DUN-231-M05 |
-29%
CASIO WATCH | CAS29 - A500WGA-1DF
Tsh 267,000.00 Tsh 190,000.00
 A500WGA-1DF | LADIES GOLDEN WATCH
-30%
DAVID JONES HANDBAG | DV196 - CM2822
Tsh 170,000.00 Tsh 120,000.00
CM2822 |
-31%
GUESS - NIGHT | PF104
Tsh 130,000.00 Tsh 90,000.00
W EDT 100ML.
-31%
OBAKU WATCH | OB262 - V165LXGIMG
Tsh 533,000.00 Tsh 373,000.00
 V165LXGIMG |
-30%
OBAKU WATCH | OB220 - V150LXVWRW
Tsh 515,000.00 Tsh 361,000.00
V150LXVWRW | OB1115A LADIES ANA WATCH
-31%
OBAKU WATCH | OB164 - V129LXVWRW
Tsh 442,000.00 Tsh 309,000.00
 V129LXVWRW | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO
-31%
OBAKU WATCH | OB163 - V129LXVNRN
Tsh 442,000.00 Tsh 309,000.00
 V129LXVNRN | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO
-30%
OBAKU WATCH | OB152 - V127LBBMB-N
Tsh 561,000.00 Tsh 393,000.00
 V127LBBMB-N | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO
-30%
OBAKU WATCH | OB137 - V120LXGIRR
Tsh 441,000.00 Tsh 309,000.00
 V120LXGIRR | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO
-30%
OBAKU WATCH | OB133 - V110LXGIRR
Tsh 441,000.00 Tsh 309,000.00
 V110LXGIRR | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO -FLAT GLASS
-31%
OBAKU WATCH | OB47 - V136LGIRW-N
Tsh 466,000.00 Tsh 326,000.00
 V136LGIRW-N | LADIES ANA WATCH - NEW LOGO
-31%
OBAKU WATCH | OB46 - V135LGIRB-N
Tsh 466,000.00 Tsh 326,000.00
 V135LGIRB-N |
-53%
SWISROS WATCH | SR68 - 2097LGL.1
Tsh 423,000.00 Tsh 200,000.00
2097LGL.1 | (MB SWISROS)
-45%
PEARL WATCH | PL9 - SAG030
Tsh 90,000.00 Tsh 50,000.00
SAG030 |
-45%
PEARL WATCH | PL3 - SAG042
Tsh 90,000.00 Tsh 50,000.00
SAG042 |
-74%
EDC WATCH | EDC1 - EE100132018
Tsh 380,000.00 Tsh 100,000.00
EE100132018 |
-50%
ELLE WATCH | EL71 - EL20218P02C
Tsh 568,000.00 Tsh 284,000.00
EL20218P02C |.
-50%
ELLE WATCH | EL69 - EL20218P01C
Tsh 568,000.00 Tsh 284,000.00
EL20218P01C |
-50%
ELLE WATCH | EL53 - EL20173S03N
Tsh 452,000.00 Tsh 226,000.00
EL20173S03N |.
-50%
ELLE WATCH | EL47 - EL20165P03
Tsh 286,000.00 Tsh 143,000.00
EL20165P03 |
-50%
ELLE WATCH | EL36 - EL20135S05N
Tsh 362,000.00 Tsh 181,000.00
EL20135S05N |
Tsh 387,000.00
EL20126S04N |.
Tsh 176,000.00 Tsh 100,000.00
Tsh 100,000.00 Tsh 40,000.00
Tsh 267,000.00 Tsh 190,000.00
Tsh 170,000.00 Tsh 120,000.00
Tsh 130,000.00 Tsh 90,000.00
Tsh 533,000.00 Tsh 373,000.00
Tsh 515,000.00 Tsh 361,000.00
Tsh 442,000.00 Tsh 309,000.00
Tsh 442,000.00 Tsh 309,000.00
Tsh 561,000.00 Tsh 393,000.00
Tsh 441,000.00 Tsh 309,000.00
Tsh 441,000.00 Tsh 309,000.00
Tsh 466,000.00 Tsh 326,000.00
Tsh 466,000.00 Tsh 326,000.00
Tsh 423,000.00 Tsh 200,000.00
Tsh 90,000.00 Tsh 50,000.00
Tsh 90,000.00 Tsh 50,000.00
Tsh 380,000.00 Tsh 100,000.00
Tsh 568,000.00 Tsh 284,000.00
Tsh 568,000.00 Tsh 284,000.00
Tsh 452,000.00 Tsh 226,000.00
Tsh 286,000.00 Tsh 143,000.00
Tsh 362,000.00 Tsh 181,000.00
Tsh 387,000.00 Tsh 387,000.00
Spinner