Accessories

Tsh 500,000.00
Tsh 400,000.00
S8636-H12X
Tsh 502,000.00
CT16010-001P
Tsh 668,476.16
SRBNRB4125C6013259
Tsh 582,609.33
SOAK009154C0162
Tsh 225,907.36
5823-1
Tsh 249,038.83
CM4048
Tsh 253,244.55
CM3999
Tsh 225,907.36
CM4040
Tsh 215,393.05
CM3918
Tsh 236,421.66
5859-2
Tsh 228,010.22
CM4074
New
DAVID JONES - HANDBAG | DV305
Tsh 249,038.83
5807-1
Tsh 246,000.00
BLACK - BROAD PINS BELT
Tsh 595,000.00
SPL144M 63M78X | SEMI MATT TRAN.LIGHT GREY SMOKE/MIRROR SILVER
Tsh 430,000.00
SPL112M 58Z69B | SEMI-MATT CRYSTAL SMOKE/MIRROR BLUE
-30%
POLICE SUNGLASSES | SG22 - SPL112M 580Z55
Tsh 426,000.00 Tsh 300,000.00
SPL112M 580Z55 | dmdom.
-30%
DAVID JONES HANDBAG | DV196 - CM2822
Tsh 170,000.00 Tsh 120,000.00
CM2822 |
Tsh 187,738.70
SNWLT5332 | Wlt Black
Tsh 187,738.70
SNWLT5107 | wlt green
Tsh 140,932.61
2071025 RED | L Clutch Sm Red
Tsh 319,377.42
GFW2316 RED | L Clutch bg Shine texture
Tsh 303,860.48
GFW2429 RED | L Clutch Bg Pl Black RedZipper
Tsh 450,000.00
Tsh 500,000.00
Tsh 400,000.00
Tsh 668,476.16
Tsh 582,609.33
Tsh 225,907.36
Tsh 249,038.83
Tsh 253,244.55
Tsh 225,907.36
Tsh 215,393.05
Tsh 236,421.66
Tsh 228,010.22
Tsh 249,038.83
Tsh 246,000.00
Tsh 595,000.00
Tsh 430,000.00
Tsh 426,000.00 Tsh 300,000.00
Tsh 170,000.00 Tsh 120,000.00
Tsh 187,738.70
Tsh 187,738.70
Tsh 140,932.61
Tsh 319,377.42
Tsh 303,860.48
Spinner